Nordic Husbilsklubb är en trivsel- och intresseklubb för oss som äger en husbil byggd av NORDIC Husbilar AB i Kristinehamn.

Syftet med klubben är att tillvarata medlemmarnas intresse för husbilen och husbilsåkandet, samt att arrangera trevliga sammankomster.

Vi är idag cirka 550 medlemmar spridda över hela landet i Nordic Husbilsklubb.

 

Klubben har två ordinarie träffar per år, en vår- och en höstträff.

De ordnas av frivilliga värdpar och kan förläggas var som helst i landet.

På dessa träffar hålls våra klubbmöten, där frågor som berör NORDIC-ägare diskuteras.

Utöver detta brukar dagarna vara fyllda av aktiviteter, trevligt umgänge, knytkalas och glada skratt. 

Många av oss har genom klubben funnit nya vänner.


Utöver de 2 ordinarie träffarna arrangeras ett antal olika spontanträffar, såväl vinter som sommar.
Skidträff i Mora, Noliamässan, Elmiamässan, m.fl. är exempel på sådana träffar.


Här på hemsidan presenteras våra aktiviteter.

Den innehåller tips och reseskildringar från klubbmedlemmar, samt inbjudan till träffar med mera.

 

Vi har även en Facebook-grupp (Nordic Husbilsklubb) och för att bli medlem där måste man först vara medlem i Nordic Husbilsklubb.

Medlemskap söker du via e-post: info@nordic-husbilar.se eller telefon: 0550-834 34.

 

Vartannat år skickas en aktuell medlemsmatrikel ut till alla medlemmar och viktigare information skickas till din e-postadress.  

Se till att lämna aktuell e-postadress + postadress till Viveca på Nordic husbilar som handhar det administrativa så att du kommer med i sändlistan.
Kom även ihåg att anmäla ändringar till info@nordic-husbilar.se om du byter e-post eller adress så du inte missar något.
Hur blir jag medlem? 

Nordic Husbilsklubb bevakar kontinuerligt utvecklingen runt coronaviruset (SARS-CoV-2) och

sjukdomen den orsakar (COVID-19). Vi följer aktuella rekommendationer och riktlinjer från ansvariga

myndigheter för att säkerställa att vi vidtar rätt åtgärder för att skydda våra medlemmar vid våra möten.

Den som arrangerar möte under våren och försommaren måste ta ställning till vad som gäller under den tid aktiviteten är planerad.


Som grund för aktiviteter under våren och försommaren gäller följande:


  • Den som har tecken på t.ex. förkylning luktbortfall, feber ska inte deltaga.
  • Antal deltagare i förhållande till lokalens storlek spelar roll för risken för smitta.
  • Sträva efter att göra mötet så kort som möjligt.
  • Handtvättsmöjligheter och munskydd ska finns, vilket minskar risk att för smitta vidare.
  • Många av oss är över 70 år och bör därför undvika träffar om vi inte vaccinerats färdigt en tid innan.
  • Den som drabbats av COVID-19 kan, efter att ha varit frisk i 14 dagar, delta i aktiviteter.
  • Undvik att besöka varandra i husbilarna. Utomhus är det lätt att hålla avstånd.

Härnösand den 7/2-2021


Ordf. Claes Ehinger och Styrelsen för Nordic Husbilsklubb