Senast uppdaterad

21/1- 2022   18:05

Nordic Husbilsklubb är en trivsel- och intresseklubb för oss som äger en husbil byggd av NORDIC Husbilar AB i Kristinehamn.

Syftet med klubben är att tillvarata medlemmarnas intresse för husbilen och husbilsåkandet, samt att arrangera trevliga sammankomster.

Vi är idag cirka 550 medlemmar spridda över hela landet i Nordic Husbilsklubb.

 

Klubben har två ordinarie träffar per år, en vår- och en höstträff.

De ordnas av frivilliga värdpar och kan förläggas var som helst i landet.

På dessa träffar hålls våra klubbmöten, där frågor som berör NORDIC-ägare diskuteras.

Utöver detta brukar dagarna vara fyllda av aktiviteter, trevligt umgänge, knytkalas och glada skratt. 

Många av oss har genom klubben funnit nya vänner.


Utöver de 2 ordinarie träffarna arrangeras ett antal olika spontanträffar, såväl vinter som sommar.
Skidträff i Mora, Noliamässan, Elmiamässan, m.fl. är exempel på sådana träffar.


Här på hemsidan presenteras våra aktiviteter.

Den innehåller tips och reseskildringar från klubbmedlemmar, samt inbjudan till träffar med mera.

 

Vi har även en Facebook-grupp (Nordic Husbilsklubb) och för att bli medlem där måste man först vara medlem i Nordic Husbilsklubb.

Medlemskap söker du via e-post: info@nordic-husbilar.se eller telefon: 0550-834 34.

 

Vartannat år skickas en aktuell medlemsmatrikel ut till alla medlemmar och viktigare information skickas till din e-postadress.  

Se till att lämna aktuell e-postadress + postadress till Viveca på Nordic husbilar som handhar det administrativa så att du kommer med i sändlistan.
Kom även ihåg att anmäla ändringar till info@nordic-husbilar.se om du byter e-post eller adress så du inte missar något.
Hur blir jag medlem? 

Nordic Husbilsklubb bevakar kontinuerligt utvecklingen runt coronaviruset (SARS-CoV-2) och

sjukdomen den orsakar (COVID-19). Vi följer aktuella rekommendationer och riktlinjer från ansvariga

myndigheter för att säkerställa att vi vidtar rätt åtgärder för att skydda våra medlemmar vid våra möten.

Den som arrangerar möte i klubben måste ta ställning till vad som gäller under den tid aktiviteten är planerad.


Såväl vaccinerade som ovaccinerade kan smitta andra. Ovaccinerade förefaller ha större risk att smitta än vad vaccinerade har. Vi kan aldrig veta om det finns en person som är smittsam i vår omgivning även om personen verkar frisk. Förefaller som motståndare till vaccination har en stark oro för vaccin på grund av allmän rädsla snarare är på grund av fakta. Och ändå är det de som har störst risk att insjukna i allvarlig Covid-19-sjukdom jämfört med de vaccinerade.

 

Vaccinerade har en viss risk att smittas av Covid-19. Men för det mesta blir de inte sjuka alls även om de kan bära på viruset och alltså vara smittsamma. Det gäller även för personer som har, eller har haft, någon annan sjukdom med ökad risk att få allvarlig Covid-19. Skulle man insjukna så blir man lindrigare sjuk än om man inte blivit vaccinerad.

 

Det är liten risk att bli smittad vid våra möten så länge vi träffas utomhus.

Om man kan ordna så att det går att hålla avstånd inomhus minskar risken för smitta. För den som känner sig orolig bör munskydd vara bra åtgärd.

Det kan finnas ökad risk för smitta om det blir trångt inomhus. Vid sådant tillfälle är munskydd inget tillräckligt alternativ. De flesta av oss är säkert vaccinerade och har därför mindre risk att bli sjuka om vi skulle smittade. Den som känner sig orolig att bli smittad bör fundera på att undvika inomhusaktivitet med nära kontakt med andra.

 

Härnösand den 4/9 2021

Ordf. Claes Ehinger och Styrelsen för Nordic Husbilsklubb